درباره ما

تریتا چگونه شکل گرفت ؟

بخشی از زمان و انرژی روزانه همه‌ی ما صرف پاسخ به سوال‌های به‌ظاهر ساده و روزمره‌ای می‌شود که در واقع بسیار مهم هستند؛ چه بخوریم؟ چه ورزشی انجام دهیم؟ ناخوشی‌های جسمی و روحی را چگونه درمان کنیم و راه موفقیت کدام است؟ ما در تیم تریتا به این فکر افتادیم که مسیری  را در کنار شما شروع کنیم برای ساختن یک « سبک زندگی» خوب.

تمامی مطالب در سایت تریتا با هدف افزایش آگاهی های عمومی در زمینه بهداشت و سلامت درج گردیده اند و نمی توانند جایگزین توصیه ها، دستورات و نسخه های درمانی پرسنل بهداشتی درمانی گردند.  از این رو ما به خوانندگان خود موکدا توصیه میکنیم  که هیچ دستور درمانی را بدون نظر پرسنل بهداشتی درمانی مربوطه ترک ننمایند و در تمامی موارد با متخصصین امر مشورت نمایند.

تمام سعی کادر علمی و سایر دست اندرکاران سایت تریتا بر این است که جدیدترین مطالب علمی را به طور دقیق و صحیح به اطلاع عموم برسانند.